Vad är en Gastric bypass?

Att ha problem med sin vikt är det många som har, hela 51 procent av Sveriges befolkning lider av just övervikt och för många fungerar inte diet eller träning på ett tillräckligt tillfredsställande vis – och då är sista alternativet en viktminskningsoperation, en gastric bypass.

NCK, Nordiskt Centrum för Kirurgi, erbjuds olika alternativ för den som är överviktig och bland valen finns också Gastric bypass att välja, vilket är just en viktminskningsoperation som används när dieter och träning inte fungerar fullt ut.  Men vad är egentligen en Gastric bypass? Som namnet avslöjar så innebär en Gastric bypass-operation att man kopplar om systemet inuti kroppen, man förbi-opererar så att personen som undergått operationen får en ny matsäck som det bara krävs en liten mängd mat för att fylla upp. Men detta är inte den enda viktminskningsoperationen som finns att välja på, men enligt Vårdguiden är den en av de tre vanligaste att tillgå. De andra två alternativen är Gastrisk sleeve där en större del av matsäcken opereras bort för att krympa den och Duodenal switch vilket är en operation som endast används vid extreme fetma och då tar man bort både en stor del av magsäcken och plockar även bort en stor del av tunntarmen. Vilken variant du ska få bestäms tillsammans med din kirurg.

Specialister på överviktskirurgi

I Svenska Dagbladet har man intervjuat Christofer Grimås som arbetar som överläkare hos NCK och i den artikeln berättar han om varför din diet inte fungerar och vilka andra alternativ som finns. I hans klinik är man just specialiserade på överviktskirurgi och erbjuder överviktiga alternativ till dieter när traditionell viktnedgång inte fungerat. Anledningen till varför man valt att specialisera sig på detta har att göra med att fetma faktiskt är bland de största riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige idag och hela 51 procent av befolkningen lider av fetma. Enligt Folkhälsomyndigheten finns flera anledningar till varför det ser ut så idag och hos dem kan man även se vilka åldersgrupper som är mest utsatta och vilka andra faktorer som spelar roll till varför viktökningen ser ut såsom den gör, exempelvis kön och utbildningsnivåer.

Här ser du hur en Gastric bypass-operation går till: