Prata om hörselproblem

Har du drabbats av dålig hörsel och fått börja använda någon form av hörselhjälpmedel? Det är en omställning som kan ta tid att anpassa sig till och därför kan det vara en god idé att ta sig tiden att samtala med någon i samma situation för stöd och råd.

”Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Nedsättningen kan också vara tillfällig, som till exempel vid öroninflammation eller en vaxpropp. Sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till bestående nedsatt hörsel. Det går alltid att få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel.” så inleds Vårdguidens text om hörsel.

Som citatet ovan berättar om finns det alltid möjlighet att få hjälp, stöd och någon att samtala med när du lider av nedsatt hörsel av en eller annan anledning. En sådan plats att få hjälp genom är via Hearpeers som erbjuder både mentorer och olika hörsellösningar samt en hel del bra information om just hörsel och olika sorters hörselnedsättningar. Hit kan det därför vara bra att vända sig om man upplever problem med sin hörsel eller har blivit diagnosticerad med en hörselnedsättning. Vanligt att behöva samtalsstöd är exempelvis när man drabbas av problem med hörseln av onaturliga skäl, såsom att hörseln skadats på grund av ens yrke.

Poliser skadar hörseln i jobbet

En utsatt yrkesgrupp när det kommer till många saker är polisen, och en av de risker som poliser utsätts för är att drabbas av just hörselskador i tjänsten vilket uppmärksammats en hel del nu på senaste. Något som bland annat Sveriges Radio skriver att det är på platser såsom skjutbanor, torg och fotbollsarenor som poliser skadar sin hörsel på, vilket inte är så förvånande med tanke på hur ljudvolymen stiger fort på dessa platser. Så en polis som hela livet hört normalt och sedan drabbas av hörselproblem av denna anledning kan vara i klart behov av samtalsstöd och i extrema fall även någon form av hörsel hjälpmedel. Men varför är det viktigt att ha god hörsel, är det inte okej att ha dämpad hörsel? Det intressanta är att dålig hörsel medför en hel del negativa saker, och god hörsel medför positiva. Till exempel rapporterar Göteborgs Posten om hur forskare kommit fram till att god hörsel är bra för ens minne och minskar risk för demens – så har du nedsatt hörsel är det bra för din hälsa att göra något åt den såsom att skaffa ett hörselhjälpmedel.