Nya regler för terapi via vårdcentralen

I slutet av 2015 förändrades reglerna för patienter i Skåne som får samtalsterapi via sin vårdcentral. De har nu rätt till tio behandlingar, sedan måste de vänta ett år innan de kan komma ifråga för nya behandlingar.

Region Skåne, alltså landstinget, införde i slutet av 2015 nya regler för de patienter som får samtalsterapi via sin vårdcentral. De nya reglerna säger att vare sig patienten är färdigbehandlad eller ej måste hen vänta ett år efter det att hen har varit på tio terapisessioner.

Skylt vid Region Skånes vårdcentralMånga upplever att de kastas ut från terapin på detta sätt, och både patienter och vårdgivare är kritiska. Det tar, som bekant, tid för en terapeut att bygga upp ett förtroende hos en patient, och detta hinner försvinna under ett ettårigt uppehåll. Vissa terapeuter, bl.a. Lisa Fransson som arbetar som KBT-behandlare i Ängelholm, har arbetat gratis med vissa patienter vars tio gånger har förlöpt. Så kan det naturligtvis inte fortgå, eftersom det innebär ett övertidsarbete.

De nya reglerna drabbar inte alla som är i behov av samtalsterapi, eftersom det finns två avtal mellan regionen och terapeuterna: ett kort och ett långt. Tolvmånadersregeln gäller för de patienter som har ett kort avtal, och hade med andra ord inte ställt till med så mycket problem om de flesta patienter omfattats av det långa avtalet. Det är dock svårt för den läkare som gör remitteringen att bedöma hur lång tid behandlingen kommer att ta i anspråk, och därmed veta om man ska välja det långa eller det korta avtalet. Att byta avtal i efterhand är inte möjligt.

Så här säger Ida, från nordvästra Skåne, till P4 Malmöhus.

– Det tar ett par gånger att lära känna varandra och våga öppna sig. De sista gångerna så berättade jag grejer som jag inte hade vågat berätta innan. Och nu anses jag vara klara. Men vi hann ju bara nudda vid det som satt djupt inne och som hade tagit tid för mig att våga prata om, och då var vår tid slut.

Trots att avtalet har fått mycket kritik kommer det inte att ändras under 2017. Det säger regionrådet Anders Åkesson. Han tillägger att samtalsterapin är tillgänglig inom ramen för primärvården, till skillnad från i många andra landsting, där man måste gå till specialistpsykiatrin.