Samtal och samtalsterapi

Det finns många behandlingar mot psykisk ohälsa. Mot vissa besvär är läkemedel den vanligaste behandlingsformen, i andra fall är samtalsterapi vanligast. Mer och mer tyder dock på att samtal kan vara den bästa behandlingsformen även mot besvär som idag behandlas med läkemedel. De gäller bl.a. social fobi.

Det är svårt att tänka sig människan utan språket. Språket gör det inte bara möjligt för oss att kommunicera med varandra, det formar också hur vi uppfattar och beskriver verkligheten för oss själva. Det är svårt att tänka sig någon form av mänskligt samhälle, eller ens relationer mellan människor, utan ett gemensamt språk.

Pratat med varandra har människor gjort sedan tidernas begynnelse, och naturligtvis har människor pratat med varandra om olika typer av problem, tvångstankar och andra saker som försvårat livet för dem, men som inte varit fysiskt påtagliga. Den förste som man vet etablerade en systematisk metod för terapi genom samtal var Sigmund Freud, upphovsman till psykoanalysen. Freuds teorier har fått mycket kritik, men de flesta är överens om att han etablerade en metodologi som är mycket användbar: att patienten ska nå en ökad förståelse av sig själv, och ta ansvar för sitt eget liv. För att lyckas med detta måste patienten tala om och till sig själv på största allvar.

Även om Freuds metod, psykoanalysen, är mycket omdiskuterad finns det idag många typer av terapi som tar avstamp i samtalet mellan patient och terapeut. Vill man höra hur ett sådant samtal kan låta är det bara att slå på radion när Radiopsykologen sänds i P1. Samtalet kan också låta helt annorlunda, det beror bl.a. på vilken typ av besvär den som ringer har.

Vad kan samtalsterapi hjälpa mot?

Enligt en studie gjord i Norge är samtalsterapi det bästa sättet att behandla social fobi, mycket bättre än behandling med läkemedel. I studien deltog mer än 100 patienter, som delades in i fyra grupper där en grupp fick enbart läkemedel, en grupp fick enbart terapi, en grupp fick en kombination av terapi och läkemedel och den sista gruppen fick enbart placebo. De som fick bäst resultat i studien var de som enbart fick terapi, de mådde efter ett år bättre än de som behandlar med en kombination av terapi och läkemedel. Detta har annars varit den vanligaste behandlingen för de som lider av social fobi.

Samtalsterapi har också visat sig vara verksamt mot olika typer av missbruk, bl.a. mot spelmissbruk. I Hässleholm används s.k. lösningsfokuserad samtalsterapi för att behandla spelmissbruk. Terapin utgår från klienten själv, och hens beskrivning av sin problematik. Utifrån de upplevda problemen, och klientens målbild, sätter klienten och terapeuten upp en gemensam målbild att arbeta mot. Det finns starkt stöd i forskningen för denna typ av behandling.

När det gäller våld i nära relationer kan samtalsterapi hjälpa både män och kvinnor som slår. I Malmö kommun finns en specialavdelning, Koncept Karin, för åtgärder mot våld i nära relationer. Där arbetar poliser och åklagare med specialkompetens på området, men också samtalsterapeuter.

Men samtalsterapi kan också ha negativ biverkningar, det är viktigt att känna till. Mer om detta finns att läsa här på sajten.